BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Pakhuset vælges for et år ad gangen. Vi afholder 8-10 bestyrelsesmøder om året. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

Den nuværende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen den 21. marts 2023. Generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen bliver annonceret på Facebook og i Odder Avis. 

Har du lyst til at deltage i arbejdet i Pakhuset, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne.


Formand
Svend Donby
mobil: 53 52 28 50

Kasserer og næstformand
Jørgen Christensen
post@pakhuset-odder.dk

Susan Ingemann Andersen
Qrt Vilcken
 
Lis Edvardsen

Pedel
Klaus Bech
post@pakhuset-odder.dk

Administration/bogholder
René Ingemann Pedersen
post@pakhuset-odder.dk